Socialpædagogisk behandling

Værdier

Vi lægger vægt på

•Respekt for den enkelte beboer og hinanden.

•Forståelse for beboeren, herunder beboerens adfærd og situation.

•Omsorg for beboeren; at beboeren følger sig værdsat og i trygge omgivelser.

•Tillid: at vi at gør os fortjent, til at opnå beboerens tillid, igennem relation, forståelse og tålmodighed.

 

Miljøterapi

På botilbuddet Huset ved Skoven arbejder vi miljøterapeutisk med beboerne ud fra en forståelse af at miljøet skal være forudsigeligt og struktureret. Sproget skal være konkret og tydeligt. Desuden skal miljøet være rent og roligt.

 

Neuropædagogik

– medlem af Selskabet Danske Neuropsykologer

Neuropædagogisk er det nødvendigt med en grundlæggende forståelse af beboerens adfærd, set ud fra beboerens psykiske funktionsniveau. Det er vigtigt kende beboerens eventuelle neurologiske skader eller kognitive dysfunktioner. Ud fra denne forståelse kan der arbejdes med beboerens impulsstyring, behovsstyring, koncentration, udholdelse af frustration, sociale kompetencer m.m. Igennem en neuropædagogisk forståelse af beboeren, giver man beboeren rum til at denne kan udvikle sig, frem for at bruge sin energi på uhensigtsmæssige overlevelsestrategier.

Som medlem af Selskabet Danske Neuropsykologer, holder vi os opdateret omkring den aktuelle forskning på området.

 

 

ADL træning

I det omfang beboeren fysisk og psykisk evner det, arbejdes der med en vedligeholdende eller udviklende ADL træning. Beboeren instrueres og motiveres til at ordne praktiske opgaver, hygiejne, indkøb, økonomi/post m.m. Målet er overordnet at selvstændiggøre beboeren, så beboeren så vidt det er muligt kan lære at klare sig selv i eget hjem.

 

Aktiviteter i hverdagen

Efter behov tilbydes der Aktivitet- og Samværstilbud (SEL §104) og Beskyttet beskæftigelse (SEL §103), praktikker og Skånejob m.m..

Der er desuden mulighed for rideterapi og andre fritidsaktiviteter i lokalområdet. Ligeledes er der mulighed for at anvende ergo- og fysioterapeuter, eventuelt som en del af rehabilitering.

 

Høj faglighed

Huset ved Skoven har et højt fagligt niveau, og ansætter fagligt dygtige og kvalificerede medarbejdere. For at skabe trygge og genkendelige rammer og relationer for beboerne, lægger vi vægt på at personalet er stabilt og gennemgående.

 

Huset ved Skoven Hovvigvej 108 4500 Nykøbing Sj info@husetvedskoven.dk 2250 7677

 

Huset ved Skoven

Botilbud for voksne